امروز چهارشنبه 02 آبان 1397
توضیحات

* برای جستجوی یک پیشنهاد خاص بخشی از عنوان آن را در کادر زیر وارد نمائید.

* برای جستجوی پیشنهاد های یک تاریخ خاص تاریخ مورد نظر را در هر دو قسمت تاریخ ثبت از و تا تاریخ عینا وارد نمائید.

* از دکمه  جهت موافقت با یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  مخالفت با پیشنهاد استفاده نمایید.

* از دکمه  جهت حذف موافقت خود از یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  حذف مخالفت خود، از یک پیشنهاد استفاده فرمایید.

   
جستجو
       
شماره : کلیدواژه زمینه ایده
وضعیت پیشنهاد تاریخ ثبت از تا تاریخ  
     
تعداد پیشنهادها : 2082
شمارهزمینه ایدهعنوان ایدهتاریخ ثبتوضعیتنظراتموافقمخالفجزئیات
97002149کار گروه مشترکينستاره دار کردن به مشترکین
1397/07/28
در حال بررسی
0
0
0
97002148 جابجایی قاریان شهر های کوچک استان در زمان قرائت
1397/06/13
در حال بررسی
0
0
0
97002147کار گروه مشترکينتغییر محل قاریان کنتور شهر های کوچک در دوره های قرائت
1397/06/11
در حال بررسی
0
0
0
97002146کار گروه مالي و پشتيبانيتعویض شیرهای الکترونیکی سرویسهای بهداشتی با شیرهای اهرمی
1397/06/05
در حال بررسی
0
0
1
97002145کارگروه برنامه ریزیفعال شدن شرکت تعاونی مسکن شرکت باحضور کلیه پرسنل رسمی شرکت
1397/05/14
در حال بررسی
1
1
0
97002144کارگروه راهبري پيشنهاداتبررسی انشعابات غیر مسکونی جهت مطابقت تعدادواحد و ظرفیت قرارداد
1397/05/08
در حال بررسی
0
0
0
97002143کار گروه مالي و پشتيبانيمهمانسرا
1397/05/07
ردشد
0
0
1
97002142کار گروه مالي و پشتيبانيامکانات رفاهی کارکنان
1397/05/07
ردشد
0
0
1
97002141 مهمانسرا و مراکز اقامتی
1397/05/07
ردشد
0
0
1
97002140 بیمه فرزندان ذکور حین خدمت سربازی تا استخدام جدید
1397/05/07
ردشد
0
0
1
97002139 بیمه جامع درمان
1397/05/07
ردشد
0
0
0
97002138کار گروه مهندسیاصلاح روند قرارداد های حفر چاه های جدید
1397/04/27
در حال بررسی
0
0
0
97002137کارگروه راهبري پيشنهاداتاحیا چاهها با روش های نوین (پالس زنی با هوای فشرده
1397/03/21
در حال بررسی
0
1
0
97002136کار گروه مشترکينوصول مطالبات
1397/03/08
در حال بررسی
0
1
0
97002135کار گروه مشترکيناخذ مصوبه هییت مدیره یا اصلاح ایین نامه شرکت در خصوص ترکیدگی داخلی ملک
1397/03/08
در حال بررسی
0
1
0
12345678910...
 
 
 
 
 
 
 
 
  زمـیـنــــــه ایــــده  :
  شرح مختصر ایـده  :
  وضعیت فعلی  (شرح مشکل)  :
  وضعیت پیشنهادی (نمودار یا شرح عملیات)  :
  مزایای روش پیشنهادی (مقایسه دو روش)   :
  صرفه اقتصادی ایجاد شده و نتایج حاصل از اجرای ایده :
  امکانات مورد نیاز جهت اجرای ایده  :
 
 
نظرسنجی
نظر :
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1390