:خبــــر و پيــام

1393/01/01
 
لطفا چند لحظه صبر نماييد تا سامانه بارگذاري شود

1393/10/19
 
.برابر آيين نامه ودستورالعملهاي ابلاغي تغييرنام با سند مالكيت ودر صورت قولنامه با ارائه تعهد محضري انجام ميشود

1393/10/19
 
مدارك لازم بشرح زير مي باشد:

1- كپي كارت ملي / شناسنامه

2- كپي پروانه

3- كپي سند مالكيت و قولنامه
امكانات سامانه :
 • نمايش آخرين صورتحساب صادر شده
 • نمايش سوابق صورتحساب ها
 • نمايش نمودار مصرف دو ساله
 • نمايش گردش حساب آببهاء و اقساط
 • نحوه ي محاسبه ي تعرفه
 • خدمات پس ار فروش آب :
  • صدور قبض تسويه حساب آببهاء
  • تغيير نام
  • استعلام محضر
  • ...
 • اطلاعات بيشتر در راهنمـــاي سامــــانه
ورود به سامانه
نحوه ورود :
 
شماره اشتراک:
شماره شناسایی (يا كلمه عبور):
 

لطفا در صورت داشتن كلمه عبور ، كلمه عبور و در غير ايتصورت شماره شناسایی را با ممیز وارد نمایید.

کد امنیتی :

    
 
   
   
سرويس واگذاري انشعاب آب و فاضلاب :
 • تشكيل پرونده و پيگيري درخواست توسط مشترك بصورت غيرحضوري.
 • اطلاع رساني وضعيت جديد درخواست ، توسط تلفن ، پيام كوتاه و EMail
 • امكان واگذاري انشعاب فاضلاب با انشعاب آب .
 • امكان رهگيري وضعيت جاري درخواست از روي چك ليست
Powered By : Behin Pouyesh Andishe